skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
U Travniku Održan Sastanak O Nacrtu Zakona O Izmjenama I Dopunama Zakona O šumama SBK/KSB

U Travniku održan sastanak o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK/KSB

U zgradi Vlade SBK/ KSB u Travniku, dana 04.08.2020. godine je održan sastanak predstavnika Vlade SBK/ KSB i predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH , na kojem se raspravljalo o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK/ KSB.

Sastanku su prisustvovali premijer Vlade SBK/ KSB Tahir Lendo, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH  Samir Kurtović, predstavnici Sindikalnog odbora sindikalne organizacije kantonalnih organa uprave SBK/ KSB Ibro Beganović, Refija Kulašin i Hajrudin Alibašić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/ KSB Salkan Merdžanić, glavni inspektor  odjeljenja za inspekcije Saliha Helja, ministar uprave i pravosuđa Zoran Marković, direktor kantonalne Uprave za šumarstvo SBK/KSB Ševal Konjalić, direktor ŠPD/ ŠGD Srednjobosanske šume-Šume središnje Bosne d.o.o. Donji Vakuf Vildan Hajić i drugi.

Sastanak je bio radno- konsultativan, a Sindikat je svoje zahtjeve fokusirao na zaštiti prava službenika i namještenika Kantonalne uprave za šumarstvo u okviru predloženog Zakona.

Skupština SBK/ KSB ranije je na Vanrednoj sjednici održanoj 22.06.2020. godine donijela zaključak o prihvatanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u o šumama SBK/ KSB, koji je upućen na javnu raspravu u svim općinama SBK/ KSB.

 

Back To Top