skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

BIOGRAFIJA (klik za više)

Predsjednik Sindikata, Mr. Samir Kurtović

Pozdravna riječ Predsjednika,

Poštovani prijatelji, predstavnici EPSU-a, sindikata Turske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, uvaženi premijeri i ministri, načelnici i predstavnici institucija, cijenjeni članovi organa i tijela Sindikata, delegati i članovi, dame i gospodo, želim vam srdačnu dobrodošlicu na 7. Kongres Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.   

Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo biti vaš domaćin danas i stoga vam zahvaljujem za izdvojeno vrijeme i dolazak, čime ste uveličali održavanje Kongresa našeg Sindikata.

Činjenica da naš Sindikat egzistira pune 32 godine, koje su obilježene raznim izazovima i teškim okolnostima, uprkos kojima smo opstali i ostali kao veoma važan segment našeg demokratskog društva, pred nas se stavlja visok stepen odgovornosti održati ovaj kontinuitet i predstavljati Sindikat koji okuplja oko 14 000 članova. 

Uz izreku “Da sreća prati hrabre”, lično sam se uvjerio na svom primjeru kada sam prihvatio kandidaturu za predsjednika Sindikata prije 5 godina, te svojim radom, trudom i zalaganjem opravdao vaše povjerenje i po prvi put u historiji našeg Sindikata bez konkurencije ponovo zadobio povjerenje članstva i podršku Sindikalnih organizacija i svih 10 Koordinacionih odbora kantona i FKO za novi mandat.

Na tome sam vam neizmjerno zahvalan.

Vase povjerenje za mene znači dići na još veći nivo stepen odgovornosti, truda, rada i zalaganja u narednom periodu kako bismo osigurali kontinuitet pozitivnih rezultata Sindikata koji na određeni način obilježava razvoj i napredak demokratije u našoj državi. 

Ono što jedno društvo čini istinski demokratskim je među ostalim i pravo na udruživanje, borbu za određena prava i iskazivanje različitih interesa. Neizostavan segment demokratije je svakako civilno društvo, a uz cijeli spektar nevladinih organizacija, sindikati jesu suštinski i strateški dio tog civilnog društva.

Kao aktivista različitih organizacija civilnog društva, a Sindikata posebno, stekao sam različita znanja, vještine i iskustvo koje koristim u svom radu i odlučno nastavljam svoju ličnu nadogradnju jer bavljenje Sindikatom podrazumjeva kontinuiranu borbu, prevazilaženje širokog spektra problema i cjeloživotno učenje.

Naravno u ovom procesu računam i na vašu pomoć i podršku, za naš zajednički cilj, a to je stabilan, svrsishodan, solidaran i jak Sindikat u službi svakog našeg člana.

Naš Sindikat ima mnoge svoje specifičnosti koje dolaze do izražaja u njegovom radu i djelovanju. Te specifičnosti se ogledaju u sinergiji i objedinjavanju sindikalnih interesa u FBiH, Kantonima i lokalnoj samoupravi, pravosuđu i tužilaštvu FBiH, KPZ FBiH, sudskoj policiji, poreznoj upravi, vatrogastvu, javnim ustanovama te upravi policijskih organa. 

Uvažavanje specifičnosti i različitosti pojedinih sektora i prilagođavanje djelovanja svakoj djelatnosti uslov je kvalitetnog ostvarivanja pojedinih i zajedničkih interesa svakog člana Sindikata. 

Stoga smo u proteklom periodu nastojali stalno unaprijeđivati unutrašnju organizovanost prilagođavajući je interesima širokog spektra sindikalnog članstva. Naš Sindikat priznat je kao jedini predstavnik, odnosno socijalni partner s kojim se pregovara i sklapaju kolektivni ugovori za državne službenike i namještenike u organima javne uprave i javnih ustanova u Federaciji BiH.

Stručna služba sindikata obavlja veoma složene poslove i zadatke, koristim priliku da se zahvalim saradnicima na jako korektnoj i profesionalnoj saradnji u proteklom period. U narednom mandatnom periodu biće puno novih projekata i akrivnosti kako bi Stručnu službu sindikata digli na još veći nivo.

Obzirom da ću u radnom dijelu Kongresa delegatima podnijeti opsežan petogodišnji izvještaj o radu, dozvolite mi da se u ovom dijelu osvrnem samo na neke najznačajnije uspjehe koje smo potigli u proteklom periodu:

 1. Kolektivni ugovori potpisani, svih 5 godina mandata su na snazi, primjena je bila korektna od strane Vlade FBiH, Vlada Kantona, gradova i općina, i nije bilo pokretanja tuzbi zbog nepoštivanja odredbih KU
 2. Doneseni su Zakoni o plaćama u organima vlasti u ZDK, BPK I TK
 3. Učešće sindikata i veliki doprinos na izradi Uredbe o disciplinskom postupku u FBiH 
 4. Sindikat nije dozvolio smanjenje plata za vrijeme pandemije u organima uprave FBiH, te zaštitio radno pravni status svih članova sindikata
 5. U 2019. i 2021.godini smo uspjeli uskladiti osnovice za platu od federalnog nivoa do općina
 6. Imali smo izuzetnu saradnju sa granskim sindikatima u BiH, sindikatima iz regije ROSUP-a, Turske ( Buro Memur Sen i Hizmetiš), Hrvatske, uzeli smo učešće u svim aktivnostima kao članice dva svijetska sindikata EPSU (Evropski Sindikat javnih službi) i PSI (Međunardni Sindikat javnih službi)

Naprijed navedeno su rezultat kontinuiranog rada ali i spremnosti rukovodnog kadra različitih institucija i priznavanja Sindikata kao ravnopravnog socijalnog partnera u svim fazama pregovaranja i rješavanja različitih problema.

Slijedeći postavljene programske ciljeve, kao i viziju i misiju Sindikata u narednom period naš fokus će biti na:

 1. Usklađivanje plata sa indeksom potrošačkih cijena,  regulisati Zakonom
 2. Novim odredbama Kolektivnog ugovora poboljšati status uposlenika, od vraćanja jubilarnih nagrada pa dalje.
 3. Donošenje novog Zakona o javnim službenicima u Federaciji BiH, kojim će se regulisati unaprijeđenja uposlenika u organima uprave Federacije BiH.
 4. Izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH, radi povećanja osnovnih keficijenata za plate državnih službenika i namještenika
 5. Donošenje novog zakona o Poreznoj uprave Federacije BiH, kojim će se popraviti status i materijalni položaj svih uposlenika u Poreznoj uprave.
 6. Primjena Zakona o izvršenju krivičnih sankcija sa posebnim osvrtom na član 130., a pokrenuti postupak za donošenje novog ZIKS-a.
 7. Riješiti na adekvatan način status uposlenika u Civilnoj zaštiti FBiH, sa posebnim akcentom na status deminera koji su uposleni u Civilnoj zaštiti Federacije BiH.
 8. Nastaviti saradnju i aktivnosti, otvoriti određene projekte sa sindikatima iz BiH, ROSUP-om, sindikatima iz EU i Turske, sa posebnim akcentom na edukaciju i obrazovanje članstva.

U ovom kratkom obraćanju nastojao sam iznijeti kratku hronologiju naših aktivnosti tokom proteklog vremena i najaviti određene aktivnosti za ubuduće. Za nas je svakako važno da vidimo gdje smo danas i šta možemo očekivati u budućnosti.

Želim istaći da kroz naš rad, aktivni angažman, davanje prijedloga i mišljenja moramo i možemo sudjelovati u kreiranju svih propisa koji se odnose na radno – pravni status našeg članstva. 

Time ćemo pokazati svoju odgovornost, ali i stvarati međusobno povjerenje koje je neophodno za socijalni dijalog. To je proces koji može biti obilježen usponima i padovima, ali je sigurno nezaustavljiv. 

Želim ovom prilikom pozvati sve predstavnike vlasti i rukovodioce institucija da iskoristimo tu priliku i kroz zajedničke aktivnosti radimo za dobrobit naših članova, odnosno svih državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH.

Primaran cilj svakog sindikata, pa tako i našeg, je dosljedna borba za ostvarivanje prava svojih članova.

U toj borbi za članstvo ponekad smo suparnici, ali mislim da treba gledati na ono što nas povezuje i to u konačnici i jest tako. Bitno je da pokušamo razumjeti jedni druge jer tada se lakše dolazi do zajedničkih rješenja. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama na dosadašnjoj saradnji i nesebičnom trudu koji su ulagali u odbrani prava naših članova i vjerujem da ćemo istim tempom nastaviti i dalje. 

Državni službenici i namještenici i uposlenici javnih ustanova i institucija, nisu problem ovog društva iako se to pokušava nametnuti, naročito u ovim kriznim vremenima, oni samo profesionalno nastoje obavljati svoje poslove, tj. biti servis građanima. 

Na sindikatu je da se ustrajno bori za prava svojih članova jer će na taj način biti prepoznat kao socijalni partner i slijediti temeljne vrijednosti demokratskog sindikalizma a to su zajedništvo i solidarnost.

Poštovani sindikalci, cijenjeni gosti, na kraju vam svima izražavam iskrenu zahvalnost i pozivam na sindikalno zajedništvo u ostvarivanju zadaća i ciljeva koje smo postavili i koje trebamo realizovati.

Uz poruku 

U SINDIKATU JE  SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI.


Program rada predsjednika za mandatni period od 2022. do 2027.god.

Back To Top