skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

BIOGRAFIJA (klik za više)

Predsjednik Sindikata, Mr. Samir Kurtović

Pozdravna riječ Predsjednika,

Dobro došli na stranicu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.
Naša želja i namjera je da prezentujemo sindikat i damo kvalitetne i blagovremene informacije o djelovanju i aktivnostima sindikata, prvenstveno sindikalnom članstvu i sindikalnim povjerenicima našeg sindikata, ali i drugim institucijama, organizacijama i tijelima državne uprave i lokalne samouprave, odnosno medijima i građanima.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH, ovim putem, daje živu informaciju sindikalnom članstvu i nastoji informisati sindikalno članstvo, a i sve zainteresovane, o svojim aktivnostima, posebno na području potsticanja kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga s poslodavcima, te zaštiti prava službenika i namještenika.

Pored toga, namjera nam je da ova stranica postane javna tribina na kojoj će članovi našeg sindikata i sindikalni povjerenici, te političari, intelektualci i svi drugi građani, moći izraziti svoja mišljenja i stavove koji su od interesa za državnu upravu i lokalnu samoupravu, te sindikalna prava službenika i namještenika, kao i mišljenja i stavove od šireg društvenog značaja.


PROGRAM RADA SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA PERIOD 2017 – 2022. godine

Back To Top