skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

Mr. Samir Kurtović, predsjednik Sindikata
E-mail: samir.sufbih@gmail.com

Mr. Adil Aljić, generalni sekretar
E-mail: adil.sufbih@gmail.com

 

STRUČNA SLUŽBA SINDIKATA:

Elma Seferović, tehnički sekretar
E-mail: elma.sufbih@gmail.com

Maja Imamović, stručni savjetnik za opće i pravne poslove
E-mail: maja.sufbih@gmail.com

Kimeta Mulić, stručni saradnik za opće i pravne poslove
E-mail: kimeta.sufbih@gmail.com

Belma Opijač, Stručni savjetnik za ekonomsko- finansijske, knjigovodstvene i blagajničke poslove
E-mail: belma.sufbih@gmail.com

Nermina Rovčanin, koordinator za finansije u Službi računovodstva
E-mail: nermina.sufbih@gmail.com

Mersida Sadiković, stručni savjetnik za socijalna pitanja
E-mail: mersida.sufbih@gmail.com


Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH

Adresa: Obala Kulina bana br. 1
Grad: 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 207 024
Fax: +387 33 219 503
E-mail: sufbih@gmail.com

Back To Top