skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

PREDSJEDNIK ESV-a:
Edhem Biber

SASTAV DELEGACIJE SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH U ESV-u:
Mevludin Bektić, predsj. delegacije sindikata
Samir Kurtović, zam. predsj. delegacije sindikata
Bajro Melez
Sinana Husić
Zijad Latifović
Lejla Čatić
Mirza Hadžiabdić
Dubravko Pervan

SASTAV DELEGACIJE VLADE FBiH U ESV-u:
Fadil Novalić, premijer
Vesko Drljača
Jelka Milićević
Nermin Džindić
Amir Zukić
Denis Lasić
Šemsudin Dedić

SASTAV DELEGACIJE POSLODAVACA U ESV-u
Adnan Smailbegović, predsjedavajući delegacije poslodavaca u ESV-u,
predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH

Mladen Pandurević, direktor UPFBiH
Edin Ibrahimpašić, Bihaćka pivovara, Bihać
Senad Džambić, Bingo d.o.o., Tuzla
Josip Kraljević, Feal d.o.o., Široki Brijeg
Zoran Gazibarić, Nobil d.o.o., Nova Bila

Back To Top