skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Samir Kurtović
predsjednik Upravnog odbora
Hasan Tokić
zamjenik predsjednika Upravnog odbora
Ernis Imamovic
dopredsjednik za statutarna, pravna pitanja i strategiju
Nermin Ljubović
dopredsjednik za socijalna pitanja i rekreaciju
Fazir Vukalić
dopredsjednik za edukaciju,međunarodnu saradnju i informisanje
Nedim Mujić
predsjednik KO FKO
Enes Šabić
predsjednik KO KS
Amir Sejdinović
predsjednik KO TK
Melisa Isaković
predsjednica KO ZDK
Semin Konjalić
predsjednik KO SBK
Marinko Petrić
predsjednik KO HNK
Elmir Pilav
predsjednik KO BPK
Daniel Dominković
predsjednik KO PK
Kemal Arnaut
 član Upravnog odbora KO FKO
Elvira Hurem
član Upravnog odbora KO FKO
Jasmin Nuhagić
član Upravnog odbora KO FKO
Emir Raščić
član Upravnog odbora KO FKO
Mirza Tahmaz
član Upravnog odbora KO FKO
Edina Gazić
član Upravnog odbora KO ZDK
Hajrudin Alibašić
član Upravnog odbora KO SBK
Nisvet Eljazović
član Upravnog odbora KO USK
Benjamin Bajraktarević
član Upravnog odbora KO KS
Irfan Đaltur
član Upravnog odbora KO KS
Mirsad Mešić
član Upravnog odbora KO KS
Alija Čehajić
član Upravnog odbora KO TK
Mirsad Jogunčić
član Upravnog odbora  KO TK
Back To Top