skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Jašarević Rešad
KO SBK
predsjednik
Ibrahimović Senahid
KO ZDK
član
Mašić Almir
KO KS
član
Vukoja Stanko
KO FKO
član
Mithat Mujčinović
KO TK
član
Back To Top