skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Samir Kurtović
predsjednik Sindikata
Fazir Vukalić
zamjenik predsjednika Sindikata
Adil Aljić
generalni sekretar
Ernis Imamović
predsjednik Upravnog odbora
Senad Memić
zamjenik predsjednika Upravnog odbora
Back To Top