skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

Materijale za 127. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati putem ZOOM aplikacije 31.03.2021. godine (srijeda) sa početkom u 13:00 sati, možete pruzeti ispod.

Materijale za 126. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 17.12.2020. godine sa početkom u 13:00 sati možete pruzeti ispod.

Materijale za 125. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 08.10.2020. godine sa početkom u 13:00 sati možete pruzeti ispod.

Materijale za hitnu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 27.04.2020. godine sa početkom u 10:00 sati možete pruzeti ispod.

Materijale za 124. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 19.03.2020. godine sa početkom u 13:00 sati možete pruzeti ispod.

Materijale za 121. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 05.11.2019. godine sa početkom u 14:00 sati možete pruzeti ispod.

Materijale za 121. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 11.01.2018. godine sa početkom u 15:00 sati možete preuzeti ispod.

Dokumenti

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 19.(120.) sjednice ESV-a;
2. Nacrt Zakona o zaštiti na radu;
3. Informacija o stanju provedbe Zakona o radu u oblasti u oblasti reprezentativnih sindikata u FBiH;
4. Razno.

Materijale za 120. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 10.10.2017. godine sa početkom u 15:00 sati možete pruzeti ispod.

Materijale za 119. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 17.08.2017. godine sa početkom u 15:00 sati možete pruzeti ispod.

Materijale za vanrednu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 12.07.2017. godine sa početkom u 14:00 sati možete pruzeti ispod.

Materijale za 118. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koja će se održati u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 08.06.2017. godine sa početkom u 15,00 sati možete pruzeti ispod.

Dokumenti

Dnevni red 102-26.pdf
Tačka_1._Zapisnik_101-25_i_vanredna.pdf
Tačka_2._(a)_Projektni_plan_u_vezi_s_formalizacijom_nefor malne_ekonomije.pdf
Tačka_2._(b)_Formalizacija_neformalne_ekonomije_u_zemljam a_Jugoistočne_Evr~.pdf
3. Prijedlog_Zakona_Privredna__drustva_FINAL.pdf
4a) REAKCIJA NA DOPUNSKO PISMO NAMJERE MMF-U.pdf
4b)_PRIJEDLOZI__SSSBiH__ZA_IZMJENE_I_DOPUNE_ZAKONA_O_STEČ AJNOM_POSTUPKU.pdf
4c) UPFBIH_Prijedlog _Izmjena i dopuna Zakon o tur zaj i promicanju tur u F~.pdf
4d) UPFBIH_PRIJEDLOG IZMJENA_ Zakon o registraciji poslovnih subjekata.pdf
4e) UPFBIH_ Prijedlog izmjena_ Inspekcije Zakon o izmjenama i dopunama.pdf

Back To Top