skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503

POTPISAN SPORAZUM IZMEĐU OPĆINE VAREŠ I SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA FBIH

Na osnovu dogovora postignutog na sastanku održanom dana 23.07.2020. godine u Varešu između načelnika Općine Vareš i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 23.07.2020. godine zaključen je Sporazum:

Back To Top