skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika o organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine,

Obavještavamo Vas da je na prijedlog Stručnog Savjeta Samostalnog sindikata i Organizacionog odbora za održavanje 11. Sindikalnih igara Samostalnog sindikata, a na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3764/20 od 26.06.2020.godine i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3763/20 od 26.06.2020. godine, Upravni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH na telefonskoj sjednici održanoj dana 18.08.2020. godine,  usvojio slijedeće Odluke:

  1. Usvaja se Odluka o stavljanju van snage Odluke Upravnog odbora o održavanju jedanaestih sindikalnih igara Samostalnog sindikata u Neumu (Broj: 01-IV-491-4/20 od 12.06.2020. godine)
  2. Usvaja se Odluka o stavljanju van snage Odluka Upravnog odbora o održavanju jedanaestih sindikalnih igara Samostalnog sindikata u Neumu (Broj: 01-IV-491-5/20 od 12.06.2020. godine)
  3. Usvaja se Odluka o stavljanju van snage Odluke Upravnog odbora o kriterijima i broju učesnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH na 13. Regionalnim sportsko-rekreativnim susretima Jugoistočne Evrope (Broj: 01-IV-491-6/20 od 12.06.2020. godine)
  4. Usvaja se Odluka o stavljanju van snage Odluke Upravnog odbora o održavanju Izvještajne Skupštine Samostalnog sindikata (Broj: 01-IV-491-2/20 od 12.06.2020.godine);
  5. Usvaja se Odluka o stavljanju van snage Odluke Upravnog odbora o održavanju Izvještajne Skupštine Samostalnog sindikata (Broj: 01-IV-491-3/20 od 12.06.2020.godine);

 

Back To Top