skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA I EDUKACIJA ČLANSTVA

ODRŽANA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SAMOSTALNOG SINDIKATA I EDUKACIJA ČLANSTVA

Dana 04.09.2020. godine održana je sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa naredbama i i mjerama Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici Upravnog odbora usvojeni su:

  1. Izvještaj o radu organa, tijela i nosioca funkcija Samostalnog sindikata za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine;
  2. Informacija Nadzornog odbora o izvršenoj kontroli poslovanja Samostalnog sindikata u 2019. godini;
  3. Izvještaj o finansijskom poslovanju Samostalnog sindikata za 2019.godinu.

Pored navedenog, dana 05.09.2020. godine održana je edukacija na temu ” Djelovanje Samostalnog sindikata u uslovima pandemije izazvane virusom COVID 19”.

Na navedenoj edukaciji, učesnici su upoznati sa aktivnostima koje provodi Samostalni sindikat kao i preventivnim mjerama koje treba poduzeti za vrijeme pandemije COVID- 19.

Back To Top