skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sindikalna Organizacija JU Centar Za Djecu I Odrasle Osobe S Posebnim Potrebama Zeničko-dobojskog Kantona U Zenici Pristupila Samostalnom Sindikatu Državnih Službenika I Namještenika Federacije BiH

Sindikalna organizacija JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona u Zenici pristupila Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika Federacije BiH

Dana 08.11.2021. godine u prostorijama JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, održana je Skupština Sindikalne organizacije JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, uz učešće predsjednika Sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH – Samira Kurtovića, predsjednice Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija ZDK – Edine Gazić i dopredsjednika Sindikata – Nermina Ljubovića.

Zbog epidemiološke situacije, Skupštinu je pratilo i u njenom radu on-line učestvovalo više službi sa različitih lokacija na kojima djeluju, a putem video linka.

Predsjednik Sindikata, Samir  Kurtović, je napravio prezentaciju Samostalnog sindikata te upoznao prisutne o radu i aktivnostima Sindikata i koje su pogodnosti i prednosti članova sindikata te zaštite prava iz okvira radno-pravnog statusa.

Učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja te su na ista dobili adekvatne odgovore sa deteljnim obrazloženjima.

Nakon duže diskusije i pitanja pristupilo se glasanju te je jednoglasno je donesena  Odluka o pristupanju Sindikalne organizacije JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona u Zenici Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika Federacije BiH.

Na sjednici su izabrani organi sindikalne organizacije,  gdje je jednoglasno za predsjednika Sindikalne organizacije JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona u Zenici Nedim Patković.
Predsjednik Samostalnog sindikata zajedno za predsjednicom Koordinacije ZDK Edinom Gazić i dopredsjednikom Samostalnog sindikata Nerminom Ljubovićem izrazili su zadovoljstvo novom sindikalnom organizacijom i dali punu podršku u budućem radu.

Back To Top