skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Predstavnika Sindikata I Ministrice Pravde I Uprave Kantona Sarajevo

Sastanak predstavnika Sindikata i ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo

U ponedjeljak, 03.11.2021. godine u Vladi Kantona Sarajevo, predstavnici Sindikata održali su radni sastanak sa  Darjom Softić Kadenić, ministricom pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Predsjednik Sindikata Samir Kurtović i predsjednica Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija kantona Sarajevo Višnja Ljubijankić razgovarali su sa ministricom na temu produženja primjene postojećeg Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti, na 2 godine i aktivnostima koje treba provesti resorno ministarstvo u smislu pribavljanja potrebnih saglasnosti od općina i  Grada Sarajeva.

Predstavnici Sindikata upoznali su ministricu o inicijativi sindikata na pokretanju pregovora sa Vladom KS utvrđivanje osnovice za 2022. godinu, što je ministrica i podržala, te istakla da će se vrlo brzo pokrenuti pregovori između Vlade KS i sindikata, radi utvrđivanja Nacrta bužeta i visine osnovice za narednu godinu.

Pored navedenog, ministrica je dala informaciju o održanim sastancima u Federalnom ministarstvu pravde u vezi izrade novog Zakona o državnoj službi u FBiH.

Nakon razmjene prijedloga i informacija, socijalni partneri su dogovorili nastavak dijaloga u vezi poboljšanja radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima uprave Kantona Sarajevo.

Back To Top