skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak U Općini Novo Sarajevo

Sastanak u općini Novo Sarajevo

U općini Novo Sarajevo održan je sastanak sa načelnikom općine dr. Hasanom Tanovićem i njegovim saradnicima. Ispred Samostalnog sindikata bili su prisutni predsjednik Samostalnog sindikata Mr. Samir Kurtović, predsjednica Koordinacije sindikata Kantona Sarajevo Višnja Ljubijankić i predsjednik Sindikalne organizacije općine Novo Sarajevo Sead Abdurrahman.
Tema sastanaka je unaprijeđenje socijalnog dijaloga sa načelnikom općine i njegovim saradnicima. Predsjednik sindikata Kurtović je upoznao načelnika o aktivnostima koje vodi Samostalni sindikat, sa posebnim osvrtom na zaštiti članova sindikata iz okvira radno-  pravnog statusa. Predsjednica Koordinacije Višanja Ljubijankić je upoznala prisutne o aktivnostima koje provodi Koordinacija Kantona Sarajevo gdje je socijalni dijalog i odnos kolegijalnosti stavila kao jedan od prioriteta u saradnji između sindikata i poslodavca.
Predsjednik Sindikalne organizacije općine Novo Sarajevo je iskazao zadovoljstvo sa saradnjom između sindikata i načelnika, gdje je ukazao da takav odnos treba poboljšati sa ostalim rukovodećim državnim službenicima.
Načelnik općine je podržao aktivnosti koje radi sindikat i ponudio svaki vid saradnje u narednom periodu.
Na kraju je donesen zaključak da će se saradnja nastaviti i poboljšati socijalni dijalog između članova sindikata i načelnika općine i saradnika.
Back To Top