skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Osnivačka Skupština JU „Mladost“ Kakanj

Održana osnivačka Skupština JU „Mladost“ Kakanj

U Kaknju je dana 17.11.2021. godine održana osnivačka Skupština JU „Mladost“ Kakanj, a kojoj su ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH prisustvovali: Nermin Ljubović, dopredsjednik sindikata; Edina Gazić, predsjednica Koordinacije ZDK i Adil Aljić, generalni sekretar. Imenovani su prisutne upoznali sa aktivnostima koje provodi Samostalni sindikat, kao i sa pravima i obavezama članova Samostalnog sindikata. Tom prilikom posebno je naglašen segment besplatne pravne pomoći za članove sindikata, te jednokratna novčana pomoć koja se dodjeljuje za članove sindikata sa težim oboljenjima, kao i edukacija koja se provodi za predsjednike i članove sindikalnih organizacija, sa aktuelnim temama iz radno-pravnog zakonodavstva, sindikalni susreti i igre i dr. Učesnici skupa ukratko su upoznati i sa strukturom, organizacijom i načinom rada i djelovanja Samostalnog sindikata, te značajem i ulogom koordinacionih odbora i sindikalnih organizacija.

Osnivačkoj skupštini prisustvovali su svi uposlenici JU „Mladost“ Kakanj, kao i gosti iz drugih javnih ustanova, koji su izrazili interes za formiranje podružnica, a koje bi bile u sastavu novoformirane sindikalne organizacije. Dogovoreni su i prvi koraci slijedećih zajedničkih aktivnosti na poboljšanju radno-pravnog i socijalnog statusa upolenika. Skupština je izabrala sindikalni odbor u sastavu: Munevera Šehić, predsjednica; Adisa Pirić, zamjenica; Nermina Husić, član; Aida Hasagić, član i Naida Pašalić, član. Također, dogovreno je da će se sindikalni odbor upotpuniti i sa novoizabranim povjerenicima podružnica, a nakon formiranja istih.

Back To Top