skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Kod Gradonačelnice Grada Sarajeva

Sastanak kod gradonačelnice grada Sarajeva

U prostorijama Sarajevske Vijećnice održan je sastanak sa gradonačelnicom grada Sarajeva Benjaminom Karić. Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH prisutni su bili predsjednik sindikata Samir Kurtović, predsjednica Koordinacije Kantona Sarajevo Višnja Ljubijankić i predsjednica Sindikalne oraganizacije grada Sarajeva Senada Kočan.

Predstavnici sindikata su informisali o aktivnostima koje provodi sindikat sa posebnim osvrtom na socijalni dijalog sa sindikatima.
Gradonačelnica je dala punu podršku sindikatu i stavila se na raspolaganje za buduću saradnju.
Također je informisala sindikat o poduzetim radnjama kako bi unaprijedila rad, poboljšala radno- pravni status uposlenika i uslove rada.
Potpisan je Sporazum o osnovici za 2022. godinu, gdje je utvrđeno određeno povećanje.

Back To Top