skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak U Vladi TK Sa Premijerom I Resornim Ministrima

Sastanak u Vladi TK sa premijerom i resornim ministrima

U prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona odrzan je sastanak predstavnika Samostalnog sindikata FBiH  i premijera Vlade TK Irfanom Halilagićem i resornim ministrima finansija Suad Mustajbašić i pravosudja i uprave Natašom Marošević iz Vlade TK.
Predsjednik sindikata Samir Kurtovic je prezentirao aktivnosti Samostalnog sindikata sa posebnim osvrtom na utvrđivanje osnovica po drugim Kantonima i Vladom Federacije BiH.
Vlada kantona TK je  nakon što je sindikat odbio ranije dostavljenu ponudu, premijer TK i resorni ministri su prezentirali stanje budzeta TK za 2024.god.
Na danasnjim pregovorima premijer  Vlade TK je sindikatu dostavio  pisanu konačnu ponudu o kojoj je otvorena određena rasprava.

Predstavnici sindikata nakon uvida u konacnu ponudu utvrdili su da je Vlada TK prihvatila određene prijedloge sindikata koji se odnose na TO od 1% prosječne neto plate isplacene u FBiH prema objavljenom podatku federalnog zavoda za statistiku, regres 50% prosjecne neto plate.
Vlada TK je u ponudi predlozila i jednokratnu pomoc u iznosu od 300,00 KM gdje bi isplata bila do 5.4. 2024. godine po Uredbi Vlade FBiH i da Vlada TK iznađe mogucnosti za isplatu pomoci za vjerske i državne praznike.

Najniža plata za zaposlenen u oblasti državne službe u visini od 803,00 KM.

Vlada TK je prezentirala i predlozila osnovicu 396,00 KM i bod 1,00 i da bude primjena od 1.4.2024.godine. Sto je okvirno povećanje 5% plate, gdje bi uz 10% po ocjeni rada naročito uspješan uposlenici fakticki imali osnovicu 436,00 KM.

Vođene su duge konsultacije kako bi doslo do usklađivanja osnovice sa drugim uposlenicima MUP 10% i obrazovanje 8,5% i da ne bude diskriminacije uposlenika organa uprave i sudske vlasi TK sa drugim budzetskim korisnicima.

Predstavnici sindikata su predlozili da se iznadje mogucnost da osnovica bude usklađena sa drugim korisnicima i da ista bude 407.00 KM i bod 1,00KM. I da primjena nove osnovice bude u mjesecu kada se budzet usvoji.

Pored navedenog usaglaseno je da Vlade TK otvori postupak u cilju pristupanja Kolektivnom ugovoru FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, 98/23) uz odgovarajuci Aneks Kolektivnog ugovore. Kako bi do kraja marta bio potpisan pristup KU FBiH.

Predsjednik sindikata je predlozio premijeru i resornim ministrima Vlade TK da jos jednom razmotre prijedlog sindikata u cilju osnovice koja bi bila uskladjena sa rastom indeksa potrošačkih cijena.

Poslije nadenog sastanaka odrzan je sastanak sa predstavnicima SO organa uprave TK i sudova i tuzilastva TK, gdje su prezetirani prijedlozi Vlade TK i prijedlozi sindikata, iskazano je nezadovoljstvo u vidu povećanja osnovice i podrzali predsjednika sindikata da osnovica bude uskladjena sa drugim korisnicima budzeta TK. Na sastanku je data puna podrška da se pristupi KU Federacije BiH.

 

Back To Top