skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
PREGOVORI ZA PRISTUP KOLEKTIVNOM UGOVORU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PREGOVORI ZA PRISTUP KOLEKTIVNOM UGOVORU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U prostorijama Ministarstva za pravosuđe i upravu ZDK održani su pregovori sa resornim ministrom pravosuđa i uprave g. Nebojša Nikolić, ministricom finansija gđa. Dženana Čišija i sekretarom Sekretarijata za zakonodavstva Zeničko-dobojskog kantona g. Mirnes Burkić u vezi pristupa Kolektivnom ugovoru F BiH („Službene novine FBiH“ 98/23).

Ispred Samostalnog sindikata na pregovorima su prisustovali predsjednik Sindikata g. Samir Kurtović, predsjednica Koordinacionog odbora gđa.Melisa Isaković, predsjednik Kantonalnih organa uprave g. Abdulah Imamović i predsjednik sudova i tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona g. Edin Šarić.

Pregovori Sindikata i predstavnika Vlade ZDK već su duže trajali, a na današnjem sastanku uspjeli smo dogovoriti da Vlada ZDK donese Odluku ili Zaključak da pristupi KU FBiH. U skladu sa potpisanim Principima pregovoranja Vlada ZDK će tražiti saglasnost od Općina i Gradova ZDK za pristup KU FBiH.

Kao Centrala sindikata iskazujemo zadovoljstvo na izuzetno kvalitetnom socijalnom dijalogu sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, gdje posebno izdvajamo ministra za pravosuđe i upravu g. Nejoša Nikolić.

Donesen je zaključak da se nakon provedene procedure koja je usaglasena i dobivanja saglasnosti za pristup KU FBiH odredi termin potpisivanja KU.

Back To Top