skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak U Općini I Općinskom Vijeću Banovići

Sastanak u općini i općinskom vijeću Banovići

Dana 14.2.20204. godine u općini Banovići održan je sastanak sa načelnikom općine Banovići, Begom Gutićem u cilju donošenja budzeta općine Banovići za 2024. godinu, radi redovnih ispata primanja uposlenika općine Banovići.

Načelnik općine nas je informisao o problemima koji se odnose na usvajanju privremenog finansiranja i donošenja budžeta za 2024. godinu.

Sindikalna organizacija općine Banovići su uputili zahtjev predsjedniku općinskog vijeća Banovići da se zakaže Vanredna sjednica općinskog vijeća kako bi se donijela Odluka o privremenom finansiranju općine Banovići.
Predstavnici sindikata koordinacije TK zajedno sa predsjednikom sindikata su bili prisutni na sjednici općinskog vijeća Banovići.

Na sjednici su se obratili predsjednik SO Mevludin Husić i predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović, gdje su pozvali vjećnike da donesu Odluku o privremenom finansiranju za 2024.godine, kako bi bile redovne plate uposlenika u općini Banovići.

Nakon diskusija stranačkih vijećnika na sjednici nije donesena Odluka o privremenom finansiranju jer je dio općinskih vijećnika napustio sjednicu a ostatak vijećnika nije imao potrebnu većinu kako bi usvojio Odluku o privremenom finansiranju za 2024. godine.

Predstavnici sindikata ce pokrenuti određene formalno pravne postupke, gdje se Centrala sindikata stavila na raspolaganje u cilju rješenja i Odluke o privremenom finasiranju, kako bi uposlenici općine na vrijeme dobili plate za januar 2024.godine

Back To Top