skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak U Agenciji Za Državnu Službu FBiH

Sastanak u Agenciji za državnu službu FBiH

U prostorijama Agencije za državnu službu Fedracije BiH održan je sastanak sa direktorom Agencije za državnu službu FBiH, g-din, Refik Begić, ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH prisutan je bio predsjednik sindikata Samir Kurtović i predsjednik Sindikalne organizacije Agencije za državnu službu FBiH Semir Spahić.

Predsjednik sindikata Samir Kurtović je upoznao direktora Begića o aktivnostima sindikata po pitanju Kolektivnog Ugovora, provođenja određenih Zakona i podzakonskih akata za organe uprave, reformi javne uprave FBiH.

Direktor Begić je informisao sindikat o poslovima i obavezama Agencije za državnu službu FBiH, sa posebnim osvrtom na aktivnostima u vezi izrade novih propisa za državne službenike i namještenike shodno reformi javne uprave.

Nakon izvršenih konsultacija utvrđeno je da između sindikata i Agencije postoji izuzetan socijalni dijalog, dogovoren je nastavak saradnje u cilju poštivanja i primjene odredbih Kolektivnog ugovora (“Službene novine Federacije BiH, 98/23), zajedničkom učešću u reformi javne uprave i izradi novih propisa u cilju poboljšanja prava državnih službenika i namještenika, sudske vlasti i javnih ustanova od općina, gradova, kantona i Federacije BiH.

Back To Top