skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak U Vladi Federacije BiH

Sastanak u Vladi Federacije BiH

U Vladi Federacije BiH održan je sastanak sa premijerom Vlade Federacije BiH Nerminom Nikšićem i savjetnicom premijera Draženkom Subašić.

Ispred sindikata učesnici su bili predsjednik sindikata Samir Kurtović, zamjenik predsjednika sindikata Hasan Tokić i Mirsad Jogunčić predsjednik Sindikalne organizacije organa uprave TK i član upravnog odbora sindikata.

Na sastanku su otvorena pitanja Izmjena Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, Kolektivnog ugovora, utvrđivanja osnovice i boda, pripreme Izmjena Zakona o poreznoj upravi FBiH, poboljšanje uslova rada i radničkih prava, otvaranje sjednica ESV FBiH.

Na sastanaku su doneseni kvalitetni zaključci  u cilju realizacije Kolektivnog ugovora i pregovora  Pregovaračkig tima Vlade FBiH i Sindikata u cilju usaglašavanje osnovice i boda za 2024. godinu sa rastom indeksa potrošačkih cijena.
Formirat ce se komisija uz učešće sindikata koja će pripremiti određene izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH (cilj izmjena povećanje koeficijenata za namještenike i službenike) i Izmjene Zakona o poreznoj upravi FBiH (poboljšanje uslova rada i dodataka na plate uposlenika Porezne uprave).

Back To Top