skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Nadzornog Odbora Sindikata

Održana sjednica Nadzornog odbora sindikata

U Domu sindikata održan je sastanak Nadzornog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova u Federaciji BiH i izvršen nadzor za period od 01.01. do 30.6.2023.godine.

Predsjednik sindikata Samir Kurtović je podnio financijski izvještaj za navedeni period od 6 mjeseci.

Prezentirani su prihodi i rashodi poslovanja, gdje su utvrđeni pozitivni pomaci našeg sindikata.

Pripremljena je informacija koju će predsjednik Nadzornog odbora Rešad Jašarević prezentirati na narednoj sjednici Upravnog odbora.

Back To Top