skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak U KPZ Mostar

Sastanak u KPZ Mostar

Dana 08.11.2023. godine, u prostorijama Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog
tipa Mostar, održan je radni sastanak na kojem su učešće uzeli gosp. Marijo Marić, ravnatelj
KPZ PT Mostar, gosp. Mario Bošnjak, predsjednik Sindikalne podružnice KPZ PT Mostar,
ispred Centrale Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, gosp. Adil Aljić,
generalni sekretar i gđa. Maja Imamović Stručni savjetnik sindikata.
Tema radnog sastanka bila je rad i aktivnosti SP KPZ PT Mostar, kao i provođenje
Sporazuma o uređenju uslova za obavljanje rada ove sindikalne podružnice.
S tim u vezi, gosp. Marijo Marić, ravanatelj KPZ PT Mostar je u cijelosti ispoštovao
odredbe Sporazuma, na način da je obezbijedio i opremio u okviru Zavoda prostoriju, kako bi
SP KPZ PT Mostar mogla nesmetano obavljati sindikalne aktivnosti, čime je osigurao
minimum potrebih standarda i provedbu navedenih temeljnih prava kao što je pravo na
slobodu udruživanja, i time osigurao bolje radne uvjete, istakao je ravnatelj Marić.
Predsjednik SP KPZ PT Mostar, gosp. Mario Bošnjak je izjavio da sa ravanateljem
zavoda gosp. Marićem od početka ima dobar socijalni dijalog i podršku o temama koje su od
zajedničkog interesa za zaposlenike zavoda, a posebno kada je u pitanju poštivanje temeljnih
prava na slobodu udruživanja, kolektivnog pregovaranja, volji i predanosti sudjelovanja u
socijalnom dijalogu poslodavca i sindikata, uključivanja u radne skupine u cilju provođenja
zakona, kolektivnog ugovora i drugih propisa i akata.
Tim povodom, predsjednik SP KPZ PT Mostar je uručio Zahvalnicu ravnatelju Mariću za
izuzetan doprinos, podršku i saradnju sa Sindikalnom podružnicom KPZ PT Mostar.

Back To Top