skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Edukacija članova Sindikata

Edukacija članova sindikata

U subotu 4.11.2023. godine održana je edukacija članova Sindikalne organizacije Federalnog ministarstva za boračka pitanja, tema edukacije je Uloga i značaj sindikata i sindikalnog povjerenika i Kolektivni ugovor za organe uprave Federacije BiH. Organizaciju seminara organizovala je sindikalna organizacija na čelu sa predsjednikom SO Stankom Vukojom i Sindikalnim odborom.  Na edukaciji je bio veliki broj učesnika sindikalne organizacije. Predavač navedene teme bio je predsjednik sindikata Samir Kurtović koji je prezentirao aktivnosti Centrale sindikata u cilju poboljšanja uslova rada za uposlenike organa uprave FBiH, posebno se posvetio socijalnom dijalogu članova sindikata, povjerenika sindikata kako i na koji načim da imaju komunikaciju sa poslodavcem.

Kurtović je prezentirao kako i na koji način voditi pregovore za novi Kolektivni ugovor za općine, gradove, Vlade Kantona i Vladom FBiH.

Učesnici seminara su mogli postavljati pitanja gdje su dobivali adekvatne odgovore i upute kako rješavati probleme.

Predsjednik je upoznao učesnike o benefitima koje dobivaju od sindikata, od besplatne pravne zaštite i pomoći, edukacija članstva, jednokratnih novčanih pomoci, disciplinskih postupaka, sudskih sporova i dr.

Učesnici seminara su iskazali zadovoljstvo organizacijom i edukacijom predsjednika Samira Kurtovića.

Predsjednik sindikata je pohvalio rad sindikalne organizacije, sa posebnim osvrtom na novim članovima sindikata te pozvao da se nastavi sa učlanjenjem u sindikat radi potpune zaštite prava radnika.

Zakljucak “ U SINDIKATU JE SNAGA “

 

Back To Top