skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak Sa Federalnom Upravom Civilne Zaštite

Održan radni sastanak sa Federalnom upravom civilne zaštite

U prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, održan je dana 13.11.2023. godine radni sastanak sa predstavnicima Federalne uprave civilne zaštite, koju su predstavljali Murat Baručija v.d. direktor i predsjednik SO Federalne uprave civilne zaštite Nihad Hadžić. Ispred Samostalnog sindikata sastanak je vodio predsjednik Sindikata Samir Kurtović, a istom su prisustvovali i Adil Aljić, generalni sekretar i Maja Imamović, Stručni savjetnik za pravne poslove. Tema sastanka bila je ubrzavanje rješavanja određenih zastoja u radu Federalne uprave civilne zaštite, unapređenje zaštite na radu i poboljšanje uvjeta rada za uposlenike Federalne uprave civilne zaštite, kao i rješavanje i iznalaženje najpovoljnijih rješenja u radnopravnim sporovima i radno-pravnim statusima uposlenika. Na kraju sastanka doneseni su i određeni Zaključci, kako slijedi:

1. Federalna uprava civilne zaštite će priopremiti izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;
2. Federalna uprava civilne zaštite će ubrzati postupak nabavke zaštitne opreme i odijela za deminerske timove;
3. Samostalni sindikat će podržati sve navedene aktivnosti Federalne uprave civlne zaštite i putem ESV pružiti punu podršku i obezbjediti potrebnu prohodnost da bi se predložena zakonska regulativa što prije uskladila sa stvarnim potrebama i zahtjevima uposlenika.

Back To Top