skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Sa Predstavnicima MMF

Sastanak sa predstavnicima MMF

U prostorijama Doma sindikata u Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH po zahtjevu Misije Međunarodnog monetarnog fonda ( MMF). Ispred misije MMF bili su članovi misije na čelu sa liderom (gosp. Ben Ltaiafa, gđa Čegar).

Ispred Granskih sindikata SSS BiH, bili su prisutni predsjednici: Samir Kurtović, Mevludin Bektić. Ilvana Smajlović i Minka Rašidbegovoć.

Teme sastanka su:

  1. Provođenje Zakona o radu, kolektivni ugovori
  2. Sektori koji su obuhvaćeni kolektivnim ugovorima
  3. Djelokrug kolektivnih ugovora i veza između minimalne plate, plata u privatnom sektoru i plata i u javnom sektoru
  4. Politika plata za 2024., pregovori o minimalnoj plati
  5. Ostale politike u pogledu tržišta rada i odnosne reforme

Predstavnici sindikata su predstavili status radnika u BiH, potrošačku korpu i visinu plata za javni i realni sektor.
Napravili su prezentaciju cijena u BiH i cijene u Evropi. Te konstatovano da su cijene hrane skuplje u BiH nego u Evropskoj uniji a da su plate tri puta manje nego u EU. Prezentiran je postupak načina usklađivanja minimalne plate.
Iznesen je stav sindikata koji je prije godinu dana predstavljen na sjednici ESV FBiH da minimalna plata bude 70% od prosječne plate Federacije BiH gdje u minimalnu platu ne ulaze naknade toplog obroka, prevoza i regresa.
Novi zakoni o porezu na dohodak i doprinosima kao i propis koji po Zakono o radu regulise minimalnu platu moraju  proći sjednicu ESV FBiH.(Vlada FBiH, Sindikat i Udruženje poslodavaca FBiH)

Predstavnik MMF je iznio stavove MMF  u vezi minimalne plate i primanja za javni i realni sektor.

Sastanak je bio na visokom nivou i razmjenjene su informacije koje predstavnici MMF nisu znali, posebno dio koji se odnosi na primanja radnika kao i usklađivanja plata sa rastom indeksa potrošačkih cijena.

Dogovorena je saradnja za naredni period gdje je iskazano zadovoljstvo na sastanku i razmjena informacija u cilju poboljšanja radničkih prava.

Back To Top