skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
SASTANAK U KAZNENO- POPRAVNOM ZAVODU ZATVORENOG TIPA ZENICA

SASTANAK U KAZNENO- POPRAVNOM ZAVODU ZATVORENOG TIPA ZENICA

U prostorijama Kazneno- popravnog zavoda Zenica održan je radni sastanak u vezi rješavanja i poboljšanja radno- pravnog statusa uposlenika Kazneno- popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica.

Sastanku su prisustvovali ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH: predsjednik mr. Samir Kurtović, predsjednik Sindikalne organizacije Kazneno- popravnog zavoda u FBiH Kemal Arnaut i povjerenik Sindikalne podružnice Zenica Haris Kavazović.

Ispred Kazneno- popravnog zavoda Zenica prisutan je bio direktor Redžo Kahrić i zamjenik direktora Ivica Dujmović.

Tema sastanaka je izmjena Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (ZIKS) i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mijesta Kazneno- popravnog zavoda Zenica.

Predstavnici Sindikata su iskazali zadovoljstvo i izuzetno korektan socijani dijalog sa direktorom i zamjenikom Kazneno- popravnog zavoda Zenica te su konstatovali da je saradnja na zavidnom nivou.

Predsjednik Sindikata mr. Samir Kurtović je učesnike sastanka informisao o aktivnostima koje provodi Centrala sindikata kao i o sastanku koji će se održati 12.10.2021. godine u 10.00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva pravde, a koji se odnosi na izjednačavanja i usklađivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja sa pravima policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Sudske policije u Federaciji BiH.

Na sastanku je dogovoreno da će se nakon sastanka održati PRESS konferencija u prostorijama Doma sindikata sa gore navedenom temom. Direktor Redžo Kahrić je upoznao predstavnike Sindikata o aktivnostima koje se provode u okviru Kazneno- popravnog zavoda Zenica i određenim problemima koji se odnose na poboljšanje privrednog sektora i radova u kojima su angažovani zatvorenici.

Nakon sastanka učesnici su imali priliku da obiđu uposlenike i zatvorske čuvare, te se uvjere u kakvim okolnostima rade isti. Pored navedenog, predsjednik Sindikalne organizacije Kazneno- popravnog zavoda u FBiH Kemal Arnaut i povjerenik Sindikalne podružnice Haris Kavazović su informisali predsjednika Sindikata o održanim radničkim sportskim igrama u Zenici na kojem je učešće uzelo oko 120 uposlenika. Navedene igre su organizovane od strane Sindikalne podružnice Kazneno- popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica uz pomoć i saradnju direktora Kazneno- popravnog zavoda Zenica, Kahrić Redže.

Za  sportska takmičenja bilo je prijavljeno više ekipa od strane zatvorske policije, prevaspitne službe kao i pravne službe. Za sve učesnike sportskih takmičenja obezbijeđene su bile novčane nagrade, pehari i diplome, a za sve prisutne obezbijeđen je svečani ručak kao i zabava sa muzičkim programom.

 

Nakon posjete donesen je zaključak da se nastavi ovakav socijalni dijalog i da zajedno realizujemo dogovorene aktivnosti u cilju poboljšanja radno- pravnog statusa Kazneno- popravnog zavoda u Federaciji BiH.

 

Back To Top