skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SINDIKALNE ORGANIZACIJE FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SINDIKALNE ORGANIZACIJE FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Dana 07.10.2021. godine u prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, održana je konstituirajuća sjednica Sindikalne organizacije Federalne uprave civilne zaštite, na kojoj je izvršena verifikacija 16 izabranih povjerenika podružnica.

Na istoj sjednici je izabran predsjednik Sindikalne organizacije Federalne uprave civilne zaštite Nihad Hadžić i zamjenik predsjednika Sindikalne organizacije Federalne uprave civilne zaštite Rajko Brković. Također, na održanoj sjednici je izabran i Nadzorni odbor Sindikalne organizacije Federalne uprave civilne zaštite, te je data puna podrška izabranom predsjedniku i zamjeniku, Nadzornom odboru kao i izabranim povjerenicima podružnica.

Predsjednik Samostalnog sindikata u FBIH mr. Samir Kurtović je informisao Sindikalnu organizaciju Federalne uprave civilne zaštite o aktivnostima koje provodi Sindikat, o obavezama Sindikalne organizacije sa posebnim osvrtom na obavezu da 31.01. svake godine moraju dostavljati Izvještaje o radu, Finansijske izvještaje i izvještaje Nadzornog odbora.

Puno uspjeha u daljem radu Sindikalne organizacije poželio je predsjednik Kurtović, te dao punu podršku od strane Centrale sindikata pri radu, a posebno u okviru rješavanja radno- pravnih odnosa.

Back To Top