skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
OSNOVANA SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPĆINSKI SUD BIHAĆ

OSNOVANA SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPĆINSKI SUD BIHAĆ

U prostorijama Općinskog suda u Bihaću osnovana je Sindikalna organizacija Općinski sud Bihać. Predsjednik Samostalnog sindikata u FBiH mr. Samir Kurtović je informisao prisutne delegate Skupštine o radu Samostalnog sindikata, te iste upoznao sa pravima i obavezama Sindikalne organizacije.

Osnivačkoj Skupštini ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH prisustvovali su predsjednik mr. Samir Kurtović, zamjenik predsjednika i predsjednik Koordinacije Unsko- sanskog kantona Fazir Vukalić, predsjednik Sindikalne organizacije Sudske policije u FBiH i član Upravnog odbora Jasmin Nuhagić, predsjednik Sindikalne organizacije Bosanska Krupa i član Upravnog odbora Nisvet Eljazović.

Delegati Skupštine su donijeli jednoglasnu odluku o formiranju Sindikalne organizacije , usvojili Pravila o radu i osnivanju Sindikalne organizacije, te izvršili izbor Sindikalnog odbora u sastavu: Huskić Senada, Suljić Midheta, Ružička Denis, Velić Elvis i Kuduzović Zuhra.

Sindikalni odbor je izabrao za predsjednicu Sindikalne organizacije Općinski sud Bihać, Senadu Huskić.

Na istoj sjednici izabran je Nadzorni odbor u sastavu Jusić Tehvida, Jusić Anes i Vuković Josip, a isti su za predsjednika Nadzorog odbora izabrali Josipa Vukovića.

Predsjednik Samostalnog sindikata u FBiH je čestitiao delegatima, Sindikalnom odboru na formiranju nove Sindikalne organizacije i izabranoj predsjednici.

Velike zasluge za formiranje i osnivanje Sindikalne organizacije imaju predsjednik Koordinacije Unsko- sanskog kantona Fazir Vukalić i novoizabrana predsjednica Sindikalne organizacije Općinskog suda u Bihaću, Senada Huskić.

Back To Top