skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Sa Kantonalnim Ministrima

Sastanak sa kantonalnim ministrima

U prostorija Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH, održan je sastanak sa kantonalnim ministrima: KS, ZDK, HNK, USK, SBK, BPK, PK.

Predsjednik sindikata Samir Kurtović je kantonalnim ministrima prezentirao Kolektivni ugovor koji je potpisan sa Vladom FBiH. Svi resorni ministri su na sastanku većinom dali pozitivna misljenja po pitanju KU uz odgovarajuće Anekse.

Donesen je Zaključak da Vlade Kantona prema opcinama i gradovima upute dopis radi davanja saglasnosti na Kolektivni ugovor ( “Službene novine Federacije BiH”, broj 98/23) kao i ovlaštenja da u ime općina i gradova ovlašeni predstavnik Kantonalnih vlada potpišu pristup KU a po potrebi da se urade određeni Aneksi KU.
Vlade Kantona prije potpisivanja KU također donose Odluku o pristupu KU i daju ovlaštenje određenom predstavniku koji ce biti potpisnik pristupu KU a po potrebi i Aneksu KU.

Dogovoreno je da se u roku mjesec dana provede navedeni proces kada bi se odrzao sastanak i odredio termin za potpisivanje pristupa nevedenog KU  kojim bi imali jedinstven Kolektivni ugovor za općine, gradove, kantone i Federaciju BiH.

Back To Top