skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Dostave Izvjestaja SO I KOO Po Statutu Sindikata

Dostave izvjestaja SO i KOO po Statutu sindikata

Centrali sindikata po Statutu sindikata dostavljaju se izvještaji o radu, financijski, izvještaj nadzornog odbora do 31.1.2024. godine od strane Sindikalnih organizacija i Koordinacija.
Centrala je pripremila jedinstvene obrasce izvještaja kako bi olakšali sindikalnim organizacijama i koordinacijama izradu izvještaja.

Danas smo dobili informaciju da je održana redovna sjednica Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda na kojoj su usvojeni:

-Izvještaj o radu Sindikalnog odbora SO FHMZ za 2023. godinu,
-Finansijski izvještaj za 2023. godinu,
-Izvještaj Nadzornog odbora SO FHMZ za 2023. godinu,
-Finansijski plan za 2024. godinu.
-Rekapitulacija odbitaka sindikalne članarine sa spiskom članova zaključno sa decembrom 2023. godine.
Sjednici su prisustovali:
– Mirza Tahmaz, predsjednik SO
-Azra Prnjavorac – zamjenica predsjednika,
-Julijus Baždarević – član Odbora,
-Damir Šantić – član Odbora,
-Samir Tahirović – član Odbora
Pozivamo naše članstvo da ispoštuje odredbu Statuta i da navedene izvještaje dostave do 31.1.2024. godine.
Back To Top