skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak Sa Općinskim Načelnikom Tešnja I Sjednica KOO Zeničko-Dobojskog Kantona

Održan radni sastanak sa Općinskim Načelnikom Tešnja i sjednica KOO Zeničko-Dobojskog kantona

Dana 19.01.2024. godine za delegaciju sindikata, koju su činili: Nermin Ljubović, dopredsjednik SUFBiH; Melisa Isaković, predsjednica KOO ZDK; Adil Aljić, generalni sekretar SUFBiH; Edina Gazić, član Upravnog odbora SUFBiH i Nihad Mujaković, predsjednik SO Općine Tešanj, upličen je prijem kod Općinskog Načelnika g-dina Suada Huskića. Tema sastanka bila je unaprijeđenje dosadašnje dobre saradnje i pristup Granskom kolektivnom ugovoru. Nakon konstruktivnih razgovora i diskusije svih učesnika, u veoma prijateljskoj atmosferi, konstatovano je da je saradnja sindikata sa Općinskim Načelnikom na visokom nivou i da nema zapreka za pristup Granskom kolektivnom ugovoru. Općinskom Načelniku su ponuđena dva prihvatljiva modela pristupa Granskom kolektivnom ugovoru.
N
akon određenih analiza razmotrit će se pristupiti istom, sa mogućnošću izrade i dodatnog Aneksa na predmetni kolektivni ugovor.  

Koordinacija Zeničko-Dobojskog kantona održala je svoju redovnu Izvještajnu sjednicu u Tešnju, na kojoj su uvojeni Izvještaj o radu i financijski izvještaj.

Na sjednici Koordinacija je informisana o toku kolektivnog pregovaranja.

Back To Top