skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Sastanak Predsjednika Sindikata Državnih Službenika I Namještenika U FBiH Sa Zamjenikom Državnog Koordinatora Za Reformu Javne Uprave

Sastanak predsjednika Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH sa zamjenikom državnog koordinatora za reformu javne uprave

U prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, 15. jula 2020. godine, održan je sastanak predsjednika Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, Samira Kurtovića, sa zamjenikom državnog koordinatora za reformu javne uprave, prof. dr. Feridom Otajagićem  i njegovim saradnicima.

Zamjenik državnog koordinatora informisao je predsjednika Sindikata o aktivnostima na implementaciji Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018.-2022. i Akcijskog plana za provedbu reforme javne uprave-dokumenta, koji će uskoro biti upućen Vijeću ministara BiH i vladama entiteta i Brčko distrikta BiH na usvajanje.

Predsjednik Sindikata je naglasio da ovaj Sindikat ranije nije bio uključen u proces reforme javne uprave, odnosno u pripremu strateških dokumenata, ali da će kroz naredne aktivnosti dati doprinos modernizaciji uprave u BiH. On je istakao da Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH ima 14.000 članova, te da vjeruje da će u skorijem periodu članstvo biti informirano o reformi javneuprave posredstvom edukacija, seminara i konferencija.

Sudionici sastanka su se složili da će biti neophodno organizirati još jedan sličan sastanak o reformi javne uprave, na koji će biti pozvani predsjednik Sindikata uprave RS i predsjednica Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.

Također, dogovoreno je da će se po popuštanju mjera uvedenih zbog pandemije korona virusa, održati sastanak, na kojem bi predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave,predstavili članovima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH, strateški okvir reforme javne uprave kao i aktivnosti koje će se provoditi u narednom periodu,a u koje će svakako biti uključeni i članovi Sindikata.

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH osnovan je Odlukom Vijeća ministara, u oktobru 2004. godine, slijedom preporuke Studije izvodljivosti za BiH. Formiranje Ureda je bio odgovor na potrebe građana za efikasnijom i odgovornijom javnom upravom na svim nivoima vlasti, sposobnom za preuzimanje obaveza u procesu eurointegracija BiH.

Back To Top