skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak Sa članovima Sindikalnog Odbora Sindikalne Organizacije Parlamenta Federacije BiH

Održan radni sastanak sa članovima Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Parlamenta Federacije BiH

U prostorijama Sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH, dana 22.07.2020. godine održan je radni sastanak sa članovima Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije Parlamenta Federacije BiH, a vezano za učešće i davanje mišljenja na Pravilnike kojima se reguliše radno-pravni status zaposlenih u Parlamentu Federacije BiH, koji su istoj dostavljeni od strane oba doma Parlamenta Federacije BiH.
Naime, za državne službenike i namještenike Stručne službe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH pripremljeni su novi Pravilnici o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima državnih službenika i namještenika, a da nije pripremljen niti dostavljen prijedlog novog Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima državnih službenika i namještenika Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH.
Donošenjem novih Pravilnika o plaćama i naknadama za Stručne službe oba doma Parlamenta FBiH, zaposleni u Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije BiH bi ostali bez važećeg Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim matertijalnim pravima državnih službenika i namještenika, te bi se na ovaj način doveli u diskriminirajući i neravnopravan položaj u odnosu na svoje kolege u Stručnim službama oba doma Parlamenta Federacije BiH.
S tim u vezi, dogovoreno je da se ispred Samostalnog sindikata uputi akt sa zahtjevom za održavanje hitnog sastanka u Parlamentu FBiH sa predsjedavajućima oba doma naroda Parlamenta FBiH, kako bi se na isti način riješio radno-pravni status i prava svih zaposlenika u Parlamentu Federacije BiH.

Back To Top