skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak U Općini Vareš

Održan radni sastanak u Općini Vareš

Na inicijativu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine održan je 23.07.2020. godine radni sastanak sa Načelnikom Općine Vareš, Zdravkom Maroševićem, a kojem su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata Samir Kurtović, predsjednica Koordinacije ZDK Edina Gazić, član Upravnog odbora Nermin Ljubović i predsjednik Sindikalne organizacije Općine Vareš Musa Miralem. Tema sastanka bila je isplata plata i drugih potraživanja za državne službenike i namještenike Općine Vareš, sa zaostatakom od mjeseca februara pa do danas. Načelnik Općine Vareš, Zdravko Marošević, upoznao je predstavnike sindikata o teškom stanju u Općini Vareš, a koja se dodatno usložnila dolaskom corona virusa. Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović, upozorio je Općinskog Načelnika na određene odredbe zakona i podzakonskih akata, kao i na zakonsku obavezu načelnika koja se odnosi na isplatu plata. Također, upoznao ga je i upozorio i na mogućnost pokretanja tužbi, kao i na mogućnost organizovanja generalnog štrajka.

Načelnik je infornisao predstavnike sindikata o mogućnostima isplate zaostalih plata. Nakon razmjene navedenih informacija predstavnici sindikata predložili su da se potpiše Sporazum kojim bi se definisala isplata zaostalih potraživanja.

Pored navedenog sastanka, održan je i radni sastanak sa prestavnicima SO Općine Vareš u proširenom sastavu. Prisutni na sastanku obaviješteni su o aktivnostima koje će se provoditi radi zaštite njihovih prava, kao i rješavanju isplate zaostalih potraživanja. Predstavnici Sindikalne organizacije i članovi sindikata imali su mogućnost da postavljaju razna pitanja, a na koja su dobili adekvatne odgovore.

Back To Top