skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Potpisan Sporazum O Utvrđivanju Osnovice Za Obračun Plaća U BPK Goražde Za 2023. Godinu

Potpisan sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaća u BPK Goražde za 2023. godinu

Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća sa predstavnicima  reprezentativnih sindikata dana 14.10.2022. godine potpisala je sporazum kojim se utvrđuje osnovica za obračun plaća budžetskih korisnika za 2023.godinu,  u iznosu od  320 KM. Njena primjena će  početi od januara naredne godine. Obračun plaće je usklađen sa porastom indeksa potrošačke korpe, pa je s toga plaća uvećana za 10%.

Premijerka je naglasila da je Vlada BPK inicirala potpisivanje sporazuma koji će  predstavljati osnovu za planiranje finansijskih sredstava prilikom izrade kantonalnog Budžeta za  2023.godinu.

„Imajući u vidu činjenicu da je u prethodnom periodu došlo do povećanja troškova života, neophodno je bilo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima provesti proceduru usklađivanja primanja uposlenih koji se finansiraju iz budžeta BPK Goražde.  Nadam se da će ovaj primjer slijediti i ostali poslodavci kako bi se poboljšao životni standard svih građana na području BPK Goražde, a naše namjere su i dalje u skladu sa finansijskom situacijom poboljšati radno pravni status svih uposlenih“- kazala  je Obuća.

Zadovoljstvo postignutim dogovorom koji je doveo do  potpisivanja sporazuma ističu i predstavnici reprezentativnih sindikata

“ Vlada BPK Goražde je prva u Federaciji BiH koja je ovo pitanje uredila na ovaj način i trebala bi biti primjer svim drugim vladama kantona pa i Vladi Federacije da i one postupe isto, kako bi se ovo pitanje uredilo na jedan ispravan način” – kazao je predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, Samir Kurtović.

Back To Top