skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Radni Sastanak Sa Predstavnicima Centara Za Socijalni Rad

Održan radni sastanak sa predstavnicima Centara za socijalni rad

U prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, dana 25.10.2022. godine, održan je radni sastanak sa predstavnicima Javnih ustanova Centara za socijalni rad, a kojem su prisustvovali: Samir Kurtović, predsjednik Sindikata; Adil Aljić, generalni sekretar Sindikata; Enes Šabić, predsjednik Koordinacije sindikalnih organizacija Kantona Sarajevo; Alma Lisica, JU CSR Novi Travnik; Emir Šakić, JU CSR Travnik; Arnela Dervišević, JU CSC Vitez; Tomislav Lučić, JU CSR Travnik; Dijana Ljubos, CSR Busovača i Martina Čobanović, CSR Busovača. Tema sastanka bila je problematika sa kojom se suočavaju u radu, sa osvrtom na uslove rada i nerješen status radnika u JU Socijalne zaštite. Ovo je bio prvi radni sastanak na kojem je prezentirana kompletna problematika u ovoj oblasti, a koju dodatno usložnjava društveno uređenje i različite nadležnosti po kantonima i općinama. Kako bi se pokrenule određene aktivnosti sa ciljem poboljšavanja uvjeta rada i radno-pravnog statusa uposlenika u Centrima socijalne zaštite, doneseni su i određeni zaključci, kako slijedi:

  1.  Centri socijalne zaštite će pokrenuti određene aktivnosti sa ciljem učlanjenja što većeg broja uposlenika u sindikat, a sa ciljem jačanja sindikalnog pokreta u borbi za svoja prava;
  2. Radna grupa će, zajedno sa Centralom sindikata, uputiti ciljani akt prema svim načelnicima, gradonačelnicima i resornim ministrima sa ciljem boljeg upoznavanja sa složenosti poslova i problematikom sa kojom se susreću u svom radu radnici centara za socijalni rad;
  3. Zatražit će se otvaranje socijalnog dijaloga sa poslodavcima i osnivačima, a radi poboljšavanja uslova rada i radno-pravnog statusa uposlenika u Centrima za socijalni rad;
  4. Sindikat će ponuditi određena rješenja, shodno pozitivnim primjerima iz prakse Kantona Sarajevo;
  5. Sindikat će poduzimati i druge potrebne mjere, kako bi se popravio radno-pravni status uposlenika u Centrima socijalne zaštite. 
Back To Top