skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA U SKLADU SA UREDBOM O POMOĆI STANOVNIŠTVA USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA I ISPLATI JEDNOKRATNE POMOĆI

ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA U SKLADU SA UREDBOM O POMOĆI STANOVNIŠTVA USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA I ISPLATI JEDNOKRATNE POMOĆI

Na osnovu zahtjeva Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBIH,te nakon upućivanja više inicijativa i razgovora sa Vladom FBiH, Vlada FBiH je dala saglosnost i donijela Odluku o izdvajanju sredstava u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena i isplati jednokratne pomoći.

Iz Budžeta Federacije BiH ( “Službene novine Federacije BiH”, broj:25/22) izdvajaju se sredstva u svrhu isplate jednokratne pomoći zaposlenicima organa uprave i drugih organizacija koji plaću primaju putem Jedinstvenog računa Budžeta Federacije BiH, isključujući izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike izabranih dužnosnika i nosioca izvršnih funkcija.

Isplata sredstava izvršit će se u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu najkasnije do 30.11.2022. godine.

Pravo na isplatu jednokratne pomoći ostvaruju zaposlenici koji su bili u radnom odnosu na dan 31.10.2022. godine.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Back To Top