skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Pokrenuta Inicijativa Za Formiranje Sindikalne Organizacije Općinskog Suda Tešanj

Pokrenuta inicijativa za formiranje Sindikalne organizacije Općinskog suda Tešanj

Delegacija Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH koju su činili Hasan Tokić, zamjenik predsjednika Sindikata i Adil Aljić, generalni sekretar Sindikata posjetila je dana 10.10.2022. godine Općinski sud Tešanj. Tom prilikom upriličen je i prijem delegacije Sindikata kod predsjednika suda g-dina Zdravka Popovića. Tema sastanka bila je problemi sa kojima se suočavaju općinski sudovi u svom radu, kao i značaj i uloga sindikata u poboljšavanju radno- pravnog i materijalnog položaja uposlenika. Izražen je obostrani interes za početak jedne dobre saradnje, a kako bi se zajednički aktivnostima i uticajem doprinijelo boljem funkcionisanju općinskih sudova i otklonili brojni nedostaci u njihov radu, uzrokovani prvenstveno nebrigom nadležnih organa za poboljšavanje uslova rada i materijalnog položaja uposlenika. Nakon toga održan je i radni sastanak sa uposlenicima Općinskog suda Tešanj, gdje je uposlenicima prezentirana vizija i misija Samostalnog sindikata, sa posebnim osvrtom na problematiku, značaj i ulogu općinskih sudova. Domaćin sastanka bi je Amel Bračkan, iz sektora informatike. Tom prilikom izeneseni su i neki pozitvni primjeri rješavanja određenih problema u sudovima i tužilaštvima, a čiji modeli bi se mogli primjeniti i kod rješavanja određene problematike u Općinskom sudu Tešanj. Očekuje se i skoro formiranje sindikalne organizacije ili podružnice Općinskog suda Tešanj, a kako bi se mogle pokrenuti određene aktivnosti na poboljšanju radno-pravnog i materijalnog položaja uposlenika. 

Back To Top