skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANI PREGOVORI U VLADI ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

ODRŽANI PREGOVORI U VLADI ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

U Vladi Zeničko- dobojskog kantona po zahtjevu Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH, održani su pregovori radi utvrđivanja osnovice za 2020. godinu. Ispred Vlade ZDK-a pregovorima su prisustvovali: premijer Mirza Ganić, ministar finansija Josip Lovrić, ministar pravosuđa Nebojša Nikolić i ministar unutrašnjih poslova Dario Pekić. Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH prisutni su bili: predsjednik Samir Kurtović, predsjednica Koordinacije Zeničko- dobojskog kantona Edina Valjevac, predsjednik kantonalnih organa uprave Zeničko- dobojskog kantona Sead Džaferović i zamjenica predsjednika Sindikalne organizacije MUP- a Zeničko-dobojskog kantona Melisa Isaković.

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Federacije BiH je svojim aktom upućenom Vladi Zeničko- dobojskog kantona pokrenula inicijativu za pregovore i utvrđivanje osnovce za 2020. godinu.

Obzirom da je osnovica u Zeničko- dobojskom kantonu 280,00 KM sindikat je predložio da bude 305,00 KM. Predsjednik Samostalnog sindikata FBiH je na sastanku obrazložio razloge zbog čega osnovica treba da bude 305,00 KM. Također, predsjednik Samir Kurtović je predložio odgovarajuća rješenja po pitanju isplate pravosnažnih sudskih presuda kao i rješavanje istih.

Predsjednica koordinacije Edina Valjevac je dala primjere visine plata za namještenike i državne šlužbenike u Zeničko- dobojskom kantonu. Posebno se osvrnula na jako niske iznose plata osoba koje rade na poslovima VSS.

Premijer Vlade ZDK  Mirza Ganić dao je obrazloženje planiranog budžeta za 2020. godinu  kao i punjenje istog  te obrazložio sve probleme kojima Vlada ZDK ima radi redovnih isplata plata i planiranih sredstava za isplatu sudskih presuda.

Ministar finansija Josip lovrić je informisao predstavnike Samostalnog sindikata o nacrtu budžeta za 2020. godinu.

Poslije duže rasprave i izuzetno korektnih odnosa između predstavnika Vlade ZDK i Samostalnog sindikata FBIH donesen je zaključak da se u narednih 10 dana ponovo održe pregovori radi utvrđivanja osnovice za 2020. godinu.

Back To Top