skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK SA FEDERALNIM MINISTROM PRAVDE NA TEMU IZRADE ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA FEDERACIJE BIH

ODRŽAN SASTANAK SA FEDERALNIM MINISTROM PRAVDE NA TEMU IZRADE ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA FEDERACIJE BIH

U prostorijama Federalnog ministarstva pravde održan je radni sastanak sa ministrom pravde , Matom Jozićem i njegovim pomoćnikom Trako Hidajetom. Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH sastanku su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata FBiH- Samir Kurtović,  predsjednik Sindikalne organizacije Kazneno- popravnog zavoda Federacije BiH- Kemal Arnaut i povjerenik podružnice Kazneno- popravnog zavoda Federacije BiH- Edin Bečić.

Tema sastanka je bila izrada Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Federacije BiH. Na sastanku ministar je predočio prednacrt navedenog zakona kao i aktivnosti koje su vođene oko istog. Sindikalna organizacija KPZ-a je uzela učešće u izradi ZIKS-a, te dala svoje određene prijedloge i sugestije predloženog teksta prednactra zakona.

Nakon razmijena informacija o istom, donesen je zaključak da će Sindikalna organizacija u narednih 15 dana dostaviti nove prijedloge, kada će se u Ministarstvu pravde FBiH održati novi sastanak radi usaglašavanja i prijedloga Sindikalne organizacije Kazneno- popravnog zavoda Federacije BiH.

Pored navedenih pitanja na sastanku su otvorene i druge teme koje se odnose na budžet Federacije BiH sa posebnim osvrtom na planirani budžetom za Kazneno- popravne zavode sa prijedlogom da predviđeni budžet bude planiran u skladu sa potrebama KPZ- a.

Ministar je izrazio zadovoljstvo u partnerskim odnosima  na relaciji sindikat- ministar.

Back To Top