skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANE DVIJE VANREDNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA U SARAJEVU

ODRŽANE DVIJE VANREDNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA U SARAJEVU

Dana 29.11.2019. godine održane su dvije Vanredne sjednice Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u prostorijama  Sindikata u Sarajevu.

Na drugoj Vanrednoj sjednici članovi Upravnog odbora Samostalnog sindikata razmatrali su Prijedlog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, te tom prilikom su i prihvatili ponuđeni Prijedlog Kolektivnog ugovora, usaglašen između Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata i Pregovarčkog tima Vlade FBiH, u tekstu kako je i predložen, te su  odbacili prijedloge koji su došli naknadno od strane Pregovaračkog tima FBiH o izmjeni već usaglašenih tekstova Kolektivnog ugovora.  

Članovi Pregovaračkog tima  su konstatovali da su pregovori bili jako zahtjevni , jer su u istim pored Ureda Vlade FBiH učešće uzele i vlade osam kantona.

Predsjedniku Samostalnog sindikata dato je ovlaštenje da može potpisati, u ime Samostalnog sindikata predloženi i usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora. 

Po zahtjevu predstavnika Tuzlanske koordinacije održana je i treća Vanredna sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika na kojoj su članovi Upravnog odbora Samostalnog sindikata razmatrali  prijedloge Sindikalne organizacije sudova i tužilaštva Tuzlanskog kantona i  Sindikalne organizacije Kantonalnih organa uprave Tuzlanskog kantona o donošenju Odluke o provođenju procedure i pokretanju i provođenju štrajka Upozorenja, te po potrebi i generalnog štrajka. Tuzlanski kanton je jedini kanton koji nema Zakon o plaćama, socijalni dijalog je prekinut, a Vlada Tuzlanskog kantona prema Skupštini TK uputila je Nacrt budžeta, sa identičnim iznosom kao i za 2019. godinu, što znači da nema predviđeno usklađivanje plaća, sa troškovima života, za 2020. godinu, kao ni sa sa  federalnim nivoom, a što je za sve uposlenike nedopustivo. Navedene kategorije uposlenika imaju najniže plaće u FBiH i najniže na području TK. Kao primjer navedeno je da osnovna plata namještenika sa SSS iznosi cca 660,00 KM, te imaju i minimalan  koeficijente 1,64, a koje je vlada donijela jednostrano. Dogovorena osnovica po Kolektivnom ugovoru iznosi 404,00 KM. U preliminarnim razgovorima sa premijerom, prvobitno je obećano da će biti određenih usklađivanja plata sa federalnim nivoom, ali je demant uslijedio u prijedlogu nacrta budžeta za 2020. godinu. Sindikat se više puta obraćao Vladi TK  nakon čega je vlada  formirala radnu grupu za izradu Zakona o plaćama, a zatim je radna grupa izradila radnu verzije teksta Zakona o plaćama, ali je neizvjesno njegovo dalje upućivanje u procedure. 

Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku da Sindikalne organizacije sudova i tužilaštva TK i Sindikalna organizacija Kantonalnih organa uprave, mogu provoditi potrebne proceduru i ići u štrajk Upozorenja u narednom periodu, sa zahtjevima koji su navedeni u Odlukama sindikalnih organizacija, a po potrebi stupiti i u generalni štrajk, sve dok se ne: 

  1. Uspostavi socijalni dijalog, 
  2. Hitno ne donese Zakon o plaćama, 
  3. Usklade plaće sa troškovima života,
  4. Poboljšaju uslovi rada i 
  5. Pojednostavi procedura prilikom prijema uposlenika.

Upravni odbor je donio i Odluku u prijem u punopravno članstvo Sindikalne organizacije JU “Naše djete”. 

Back To Top