skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANI SASTANCI U GRADU ŽIVINICE

ODRŽANI SASTANCI U GRADU ŽIVINICE

U prostorijama Grada Živinice održan je sastanak sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem, na kojem su prisustvovali predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH Samir Kurtović i predsjednik Sindikalne organizacije Grada Živinice Alija Čehajić.

Tema sastnka su aktivnosti koje provode Sindikalne organizacije Općine Živinice i Grad Živinice na čelu sa gradonačelnikom. Izraženo je obostrano zadovoljstvo za dosadašnje odnose između sindikata i poslodavca te je dogovoren nastavak saradnje.

Gradonačelnik je upoznao predstavnike Samostalnog sindikata sa aktuelnom problematikom u Gradu Živinice posebno u dijelu koji se odnosi na pandemiju te izrazio želju za nastavkom dobre saradnje sa  sindikalnom organizacijom i da neće doći do smanjenja plata i drugih prava državnih službenika i namještenika.

 

Isti dan održan je sastanak sa Podružnicom vatrogasaca koja je u sastavu Sindikalne organizacije Grada Živinice na kojem su prisustvovali predsjednik Koordinacije Tuzlanskog kantona Amir Sejdinović i Hasan Tokić,  član Upravnog odbora i predsjednik Sindikalne organizacije pravosuđa Tuzlanskog kantona.

Tema sastanka su donesena rješenja o izrečenim kaznama za devet vatrogasaca.

Predsjednik Samostalnog sindikata u FBiH je informisao članove navedene podružnice o aktivnostima granskog sindikata te izrazio spremnost da granski sindikat preuzme predmete i pripremi žalbe povodom donošenja rješenja koja će biti upućena Odboru za žalbe Federacije BiH.

Predstavnici vatrogasne brigade su iskazali zahvalnost dolaskom granskog sindikalnog rukovodsva i podržali aktivnosti koje vodi KOO TK i Sindikat.

Back To Top