skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽANA KONFERENCIJA POVODOM POŠTIVANJA LJUDSKIH I RADNIČKIH PRAVA

ODRŽANA KONFERENCIJA POVODOM POŠTIVANJA LJUDSKIH I RADNIČKIH PRAVA

Danas je u prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH održana konferencija i press za medije na temu  poštivanja radničkih i ljudskih prava.

Organizatori ovog dugoročnog programa su Asocijacija Nevladinih Organizacija Regiona (ANOR), u saradnji sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH (SUFBiH) i Samostalnim sindikatom državnih i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (SDSZ).

Ovaj  program ima za cilj više dobrobiti od opšte važnosti, ali prva je prikupljanje svih raspoloživih informacija o problematici nepoštivanja prava kako bi se na osnovu tih podataka preduzeli koraci ka poboljšanju generalnog ozračja za sve. Ostali ciljevi ovog programa jesu i jačanje sinergetske aktivnosti između svih organizacija (vladinih ili nevladinih) u svrsi pružanja podrške građanima i poštivanju ljudskih prava.

Također, predstavljena je inicijativa formiranja operativnih grupa između sindikalnih i nevladinih organizacija koje bi stajale za zaštitu i promociju prava uposlenika, službenika i radnika za koje ne postoje sindikalne organizacije, te je data mogućnost za  saradnju sa svim medijima za dalji saradnički i prijateljski odnos.

Back To Top