skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
ODRŽAN SASTANAK SA UDRUŽENJEM POSLODAVACA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ODRŽAN SASTANAK SA UDRUŽENJEM POSLODAVACA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH, održan je radni sastanak predstavnika SSSBIH i predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH.

Tema sastanka su bili Zakoni koji su u pripremi za Ekonomsko- socijalno vijeće Federacije BiH, a to su: Zakon o vijeću uposlenika FBiH, Zakon o štrajku FBiH i Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Na sastanku je došlo do određenih usaglašavanja stavova između Udruženja poslodavaca i Sindikata, te je dogovoren nastavak saradnje i rješavanje pitanja koja nisu usaglašena na ovom sastanku.

Domaćin narednog sastanka će biti Udruženje poslodavaca FBiH.

Back To Top