skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održani Pregovori U Vladi Srednjobosanskog Kantona

Održani pregovori u Vladi Srednjobosanskog kantona

U prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona dana 06.11.2019.godine, održani su pregovori radi utvrđivanja osnovice za plate za 2020. godinu, za sve uposlene koji su na budžetu kantona SBK. Sastanku je prisustvovao premijer Vlade SBK- a gospodin Tahir Lendo, ministrica finansija Mirjana Plavčić, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Feliks Vidović, ministar Ministarstva pravosuđa i uprave Zoran Marković, ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Bojan Domić, ministar Ministarstva zdravstva i socijalne politike Anto Matić.

Ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i nmaještenika FBiH bili su prisutni predsjednik Samir Kurtović, predsjednik Koordinacije Srednjobosanskog kantona Semin Konjalić, predsjednik Kantonalnih organa uprave SBK Refija Kulašin i predsjednik Sindikalne organizacije pravosuđa SBK i član Upravnog odbora Rešad Jašarević.

Pored predstavnika ovog sindikata, bili su prisutni i predstavnici Samostalnog sindikata policije i uposlenika MUP-a SBK/ KSB, Neovisnog sindikata djelatnika srednjih škola KSB, Sindikat srednjeg odgoja i obrazovanja, visokog obrazovanja, nauke i kulture SBK, Neovisni sindikat uposlenih u osnovnim školama KSB/ SBK i Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja SBK.

Nakon predstavljanja  Nacrta budžeta za 2020. godinu od strane ministrice, predstavnici Vlade su predložili da osnovica za 2020. godinu bude 290,00 KM, a za 2019. godinu ista je bila 285,00 KM.

Predstavnici sindikata su predložili da osnovica za 2020. godinu bude 300,00 KM.

Obzirom na neusaglašene stavove Vlade   SBK i Sindikata,dogovoren je naredni sastanak za desetak dana, gdje  će predstavnici sindikta od strane  VSBK dobiti kompletan budžet i predložiti odgovarajuća rješenja, a sve u cilju utvrđivanja osnovice od 300,00 KM za 2020. godinu.

Back To Top