skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održan Seminar Sindikalne Organizacije Federalnog Ministarstva Za Boračka Pitanja

Održan seminar sindikalne organizacije Federalnog ministarstva za boračka pitanja

Dana 09.11.2019. godine na Kupresu je održan seminar u organizaciji Federalnog ministarstva za boračka pitanja na temu Kolektivni ugovor, Kolektivno pregovaranje te uloga i značaj Ekonomsko-  socijalnog vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Uvodno izlaganje dao je predsjednik Sindikalne organizacije Federalnog ministarastva za boračka pitanja, gospodin Stanko Vukoja, gdje je upoznao učesnike seminara o aktivnostima koje sprovodi Sindikalna organizacija sa posebnim osvrtom na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mijesta.

Ispred Samostalnog sindikata seminaru su prisustvovali predsjednik Samir Kurtović, zamjenik predsjednika Fazir Vukalić, predsjednica Koordinacije ZE-DO kantona Edina Valjevac i dopredsjednik Samostalnog sindikata Nermin Ljubović.

Predavači navedenih tema seminara bili su predsjednik Samostalnog sindikata FBIH Samir Kurtović i zamjenik predsjednika Fazir Vukalić.

Pored navedenih tema seminara, prisutnim članovima je data mogućnost da postavljaju pitanja. Na ista je potpuno otvoreno i transparentno odgovarao predsjednik Samostalnog sindikata FBiH.

Donesen je zaključak da su navedeni seminari neophodni radi edukacije i informisanja članstva.

Back To Top