skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Upravnog Odbora Samostalnog Sindikata U Zenici

Održana sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata u Zenici

Članovi Upravnog odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika održali su sjednicu Upravnog odbora u Zenici dana 26.10.2019. godine. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Ernis Imamović. 

Predsjednik Samostalnog sindikata, Samir Kurtović, informisao je članove Upravnog odbora o održanom radno-konsultativnom sastanku sa pregovaračkih timova Samostalnog sindikata i predstavnicima vlada FBiH i kantona,a na kojem su potpisani i Principi za protokol za zaključivanje Kolektivnog ugovora. Članovi Upravnog odbora blagovremeno će biti informisani o tijeku pregovora sa pregovaračkim timom Vlade FBiH a po potrebi će se zakazivati sjednice Upravnog odbora sa ciljem razmatranja usaglašenog prijedloga istog. Upravni odbor je informisan i o upućivanju inicijative prema Vladi FBiH a za utvrđivanje osnovice za 2010. godinu, kao i da su u parlamentarnu proceduru upućena dva zakona: Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima. Takođe, informisao je članove upravnog odbora o održanim 10. Jubilarnim sportsko-rekreativnim susretima u Neumu i Sportsko-rekreativnim susretima u Kladovu, Republika Srbija, kao i o stanju u SSSBiH.

Upravni odbor je donio Zaključak da će se do kraja kalendarske godine a prije izrade nacrta budžeta održati i jedna tematska sjednica Upravnog odbora.

Back To Top