skip to Main Content
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
NADZORNI ODBOR IZVRŠIO KONTROLU FINANSIJSKOG POSLOVANJA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA FEDERACIJE BIH

NADZORNI ODBOR IZVRŠIO KONTROLU FINANSIJSKOG POSLOVANJA SAMOSTALNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA FEDERACIJE BIH

Nadzorni odbor Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH u sastavu: Ismail Mašić- predsjednik, Mirsada Ćorović- član, Krešo Jakić- član, Šefika Rahmani- član, Senahid Ibrahimović- član, je dana 23.10.2019. godine i 24.10.2019. godine u prostorijama Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Federacije BiH, izvršio nadzor i kontrolu finansijskog poslovanja Samostalnog sindikata Federacije BiH za period od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine. Nakon izvršenog uvida i nadzora, Nadzorni odbor Samostalnog sindikata Federacije BiH je napravio informaciju o izvršenoj kontroli ostvarivanja politike finasiranja i korištenja sredstava za period od 01.01. do 30.06.2019. godine.

Nadzorni odbor je između ostalog utvrdio da je finansijsko poslovanje Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH u 2019. godini, vođeno u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službene novine F BiH, br. 83/09), Pravilnika o finansiranju i korištenju sredstava u Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u F BiH, Pravilnikom o finansijskoj pomoći i drugim materijalnim davanjima članovima Samostalnog sindikata, broj: 01-IV-591-3/16 od 20.12.2016. godine i pravilnika o novčanim pozajmicama za školovanje broj: 01-IV-369/10, te da su sredstva namjenski korištena u skladu sa Finansijskim planom za 2019. godinu.

Back To Top