skip to Main Content
U SINDIKATU JE SNAGA i ZAJEDNO SMO JAČI
Neovisni, Jedinstveni, Solidarni, Otvoreni, Humani, Transparentni
sufbih@gmail.com Tel: 033 207 024, Fax: 033 219 503
Održana Sjednica Upravnog Odbora Sindikata, Edukacija članstva KOO TK I Pristup KU Grada Tuzla

Održana sjednica Upravnog odbora sindikata, edukacija članstva KOO TK i pristup KU grada Tuzla

Dana 22.12.2023.godine održana je sjednica Upravnog odbora sindikata, usvojen je financijski plan za 2024.godinu.

Upravni odbor je dobio informaciju Nadzornog odbora i financijski izvještaj za period od 01.01. do 30.6.2023.godine Samostalnog sindikata.

Pored sjednice Upravnog odbora održana je edukacija članstva po pitanju zaštite prava radnika i prezentacija novog Kolektivnog ugovora za federalne organe uprave. Učesnici su imali priliku da postavljaju pitanja predsjedniku sindikata Samiru Kurtoviću.

U zgradi grada Tuzla potpisan je pristup novom  Kolektvnom ugovoru FBiH, sa gradonačelnikom grada Tuzla Zijadom Lugovićem.

Predsjednik sindikata Samir Kurtović je predstavio naš sindikat i zahvalio se gradonačelniku na pristupu Kolektivnom ugovoru.

Back To Top